List/Grid

Tag Archives: huyện Tu Mơ Rông

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 76/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc huyện Đắk Tô và thành lập huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.