List/Grid

Tag Archives: huyện Triệu Phong

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 31/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hải Lăng, huyện Triệu Phong để mở rộng địa giới hành chính thị xã Quảng Trị; điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập phường thuộc thị xã quảng trị tỉnh Quảng Trị.