List/Grid

Tag Archives: huyện Trực Ninh

Nghị định số 34/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 34/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006

Nghị định số 34/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 do Chính phủ ban hành về việc thành lập trị trấn Cát Thành thuộc huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.