List/Grid

Tag Archives: huyện Tây Hoà

Nghị định của Chính phủ số 62/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 62/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Tuy Hoà, Sông Cầu và chia huyện Tuy Hoà thành huyện Đông Hoà và huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên.