List/Grid

Tag Archives: huyện Tân Biên

Nghị định của Chính phủ số 46/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 46/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 46/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Hòa Thành để mở rộng thị xà Tây Ninh, thành lập phường thuộc thị xà Tây Ninh và thành lập xà Thạnh Bắc thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.