List/Grid

Tag Archives: huyện Tịnh Biên

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 52/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Long Xuyên và các huyện Tịnh Biên, An Phú, Thoại Sơn, Tân Châu, tỉnh An Giang.