List/Grid

Tag Archives: Huyện Sơn Tây

Nghị định số 39/1999/NĐ-CP ngày 23-06-1999

Nghị định số 39/1999/NĐ-CP ngày 23-06-1999

Nghị định số 39/1999/NĐ-CP ngày 23-06-1999 của Chính phủ quy định việc Thành lập Xã, Thị trấn thuộc các Huyện Sơn Tây, Đức Phổ, Ba Tơ và Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi