List/Grid

Tag Archives: huyện Quảng Ninh

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999

Nghị định số 30/1999/NĐ-CP ngày 28-04-1999 của Chính phủ hướng dẫn việc thành lập Xã, Thị trấn thuộc huyện Tuyên Hoá và huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình