List/Grid

Tag Archives: huyện Phú Vang

Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999

Nghị định số 75/1999/NĐ-CP ngày 20-08-1999 của Chính phủ Quy định thành lập thị trấn Thuận An thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế