List/Grid

Tag Archives: huyện Phù Ninh

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Nghị định của Chính phủ số 01/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 01/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2005 về việc thành lập phường, xã thuộc thị xã Tam Kỳ; điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Tam Kỳ để thành lập huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.