List/Grid

Tag Archives: huyện Phước Long

Nghị định của Chính phủ số 22/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.