List/Grid

Tag Archives: huyện Pác Nặm

Nghị định của Chính Phủ số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 56/2003/NĐ-CP ngày 28/05/2003

Nghị định của Chính Phủ số 56/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 về việc thành lập huyện Pác Nặm thuộc tỉnh Bắc Kạn