List/Grid

Tag Archives: huyện Nho Quan

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008

Nghị định số 06/NĐ-CP ngày 06/11/2008 do Chính Phủ ban hành việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn thuộc huyện Nho Quan và huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình