List/Grid

Tag Archives: huyện Nam Sách

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 132/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Nghị định của Chính phủ số 30/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Nam Sách, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng để mở rộng thành phố Hải Dương; thành lập phường Tứ Minh, phường Việt Hòa và mở rộng địa giới hành chính phường Hải Tân thuộc thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.