List/Grid

Tag Archives: huyện Na Hang

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999

Nghị định số 56/1999/NĐ-CP ngày 15-07-1999 của Chính phủ quy định Giải thể các Thị trấn Nông trường Tân Trào, Sông Lô, Tháng 10 và thành lập các xã thuộc các huyện Na Hang, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006

Nghị định số 14/2006/NĐ-CP ngày 25/01/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, thị trấn thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.