List/Grid

Tag Archives: huyện Mường Lay về tỉnh Lai Châu

Nghị định số 02/2004/NĐ – CP

Nghị định số 02/2004/NĐ – CP

Nghị định số 02/2004/NĐ – CP ngày 02 tháng 01 năm 2004 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Lay và thị xã Lai Châu, tỉnh Điện Biên