List/Grid

Tag Archives: huyện Long Mỹ

Nghị định số 124/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 124/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006

Nghị định số 124/2006/NĐ-CP ngày 27/10/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã, thị trấn thuộc thị xã Vị Thanh, huyện Long Mỹ; đổi tên thị xã Tân Hiệp thành thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007

 Nghị định số 182/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã Lương Tâm, xã Vĩnh Viên để thành lập xã Lương Nghĩa, xã Vĩnh Viên A thuộc huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.