List/Grid

Tag Archives: huyện Lâm Thao

Nghị định số 183/2004/NĐ-CP ngày 01-11-2004

Nghị định số 183/2004/NĐ-CP ngày 01-11-2004

Nghị định số 183/2004/NĐ-CP ngày 01-11-2004 của Chính phủ Quy định Thành lập thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006

Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 do Chính phủ ban hành điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh để mở rộng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.