List/Grid

Tag Archives: huyện Krông năng

Nghị định của Chính phủ số 40/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 40/2005/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập xã thuộc các huyện Krông ana, Ea kar, Krông năng, tỉn Đắc lắc.