List/Grid

Tag Archives: huyện Kim Động

Nghị định số 28/2002/NĐ-CP

Nghị định số 28/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 28/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2002 về việc thành lập thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.