List/Grid

Tag Archives: huyện Kiến Thụy

Nghị định số 145/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/09/2007

Nghị định số 145/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/09/2007

Nghị định số 145/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 12/09/2007 Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy để thành lập quận Dương Kinh; thành lập quận Đồ Sơn; thành lập phường thuộc các quận Dương Kinh, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Nghị định của Chính phủ số 18/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2004/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 18/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2004 về việc thành lập phường thuộc quận Lê Chân; xà thuộc các huyện Thủy Nguyên, Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng