List/Grid

Tag Archives: huyện hàm thuận bắc

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999

Nghị định số 37/1999/NĐ-CP ngày 15-06-1999 của Chính phủ. Quy định thành lập Thị trấn huyện Lỵ các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nnam, Đức Linh, Tánh Lnh, tỉnh Bình Thuận

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 89/2001/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2001 về việc thành lập phường phú tài, xuân an, hàm tiến, phú hài; đổi tên xà hàm tiến thuộc thành phố phan thiết và thành lập xà đa mi thuộc huyện hàm thuận bắc, tỉnh bình thuận.