List/Grid

Tag Archives: huyện hàm tân

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18/11/2003

– Nghị định của Chính Phủ số 139/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2003 về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Hàm Tân và Đức Linh, tỉnh Bình Thuận

Nghị định 176/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định 176/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007

Nghị định 176/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 03/12/2007 về việc điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Bắc Bình, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.