List/Grid

Tag Archives: huyện Hướng Hoá.

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Quy định Thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hoá.