List/Grid

Tag Archives: huyện Gò Công Đông

Nghị định của Chính phủ số 09/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 09/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 09/2008/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây để mở rộng thị xã Gò Công và thành lập huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.