List/Grid

Tag Archives: huyện Gia Lâm

Nghị định của Chính phủ số 02/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 02/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 02/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2005 về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường thuộc các quận Ba Đình, Cầu Giấy và thành lập thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.