List/Grid

Tag Archives: huyện Đak Đoa

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai.