List/Grid

Tag Archives: huyện Đắk Nông

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa; thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Nghị định của Chính phủ số 30/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 30/2001/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2001 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Đắk Nông và huyện Đắk Mil để thành lập huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk.