List/Grid

Tag Archives: huyện Đắk Glong

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 82/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2005 về việc thành lập thị xã Gia Nghĩa; thành lập các phường, xã thuộc thị xã Gia Nghĩa và đổi tên huyện Đắk Nông thành huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.