List/Grid

Tag Archives: huyện Đầm Dơi

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999

Nghị định số 42/1999/NĐ-CP ngày 25-06-1999 của Chính phủ quy định Thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Cái Nước và Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 113/2005/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau.