List/Grid

Tag Archives: huyện Đất Đỏ

Nghị định số 149/2006/NĐ-CP ngày 11/12/2006

Nghị định số 149/2006/NĐ-CP ngày 11/12/2006

Nghị định số 149/2006/NĐ-CP ngày 11/12/2006 do Chính phủ ban hành về việc đều chỉnh địa giới hành chính xã Phước Long Thọ; thành lập thị trấn Đất Đỏ và thị trấn Phước Hải thuộc huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.