List/Grid

Tag Archives: huyện Chư Sê

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006

Nghị định số 39/2006/NĐ-CP ngày 21/04/2006 do Chính phủ ban hành về việc điều chỉnh địa giới hành chính; thành lập các xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa, Ia Grai và KBang, tỉnh Gia Lai.

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 17/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2005 về việc thành lập xã thuộc các huyện Chư Sê, Kông Chro, Đak Đoa và Ia Grai, tỉnh Gia Lai.