List/Grid

Tag Archives: huyện Chư Prông

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008

Nghị định số 46/2008/NĐ-CP ngày 17/04/2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai.