List/Grid

Tag Archives: huyện Cư Jút

Nghị định số 03/2004/NĐ – CP

Nghị định số 03/2004/NĐ – CP

Nghị định số 03/2004/NĐ – CP ngày 02/01/2004 về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Krông Nô và huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.