List/Grid

Tag Archives: huyện Cư Jút và huyện Buôn Đôn

Nghị định của Chính phủ số 49/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2001/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2001/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2001 về việc thành lập các xà thuộc huyện Cư Jút và huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.