List/Grid

Tag Archives: huyện Bù Đăng

Nghị định của Chính phủ số 22/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 22/2008/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2008 về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập xã thuộc các huyện Lộc Ninh, Phước Long và Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Nghị định của Chính phủ số 60/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 60/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2005 về việc thành lập xã, thị trấn thuộc các huyện Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh, Bù Đăng và Bù Đốp, tỉnh Bình Phư­ớc.