List/Grid

Tag Archives: huấn luyện sĩ quan dự bị

Nghị định số 26/2002/NĐ-CP

Nghị định số 26/2002/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 26/2002/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2002 về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân việt nam.