List/Grid

Tag Archives: Hóc Môn

Nghị định của Chính Phủ số 130/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 130/2003/NĐ-CP ngày 05/11/2003

Nghị định của Chính Phủ số 130/2003/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2003 về việc thành lập các quận BìnhTân, Tân Phú và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính phường thuộc quận Tân Bình; thành lập xà, thị trấn thuộc các huyện Bình Chánh, Cần Giờ và Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh