List/Grid

Tag Archives: hóa chất dùng trong thú y

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010

Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/04/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục  vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất  dùng trong thú y được phép lưu hành  tại Việt Nam.

Thông tư 51/2009/TT- BNNPTNT ngày  21/08/2009

Thông tư 51/2009/TT- BNNPTNT ngày 21/08/2009

Thông tư 51/2009/TT- BNNPTNT ngày 21/08/2009 quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản.