List/Grid

Tag Archives: hoạt động văn hoá nơi công cộng

Nghị định của chính phủ số 31/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 31/2001/NĐ-CP

Nghị định của chính phủ số 31/2001/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2001 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá – thông tin.