List/Grid

Tag Archives: hoạt động tự thanh tra

Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2010

Thông tư số 20/2010/TT-BLĐTBXH ngày 26/07/2010 quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề.