List/Grid

Tag Archives: hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007

Nghị định số 138/2007/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 28/08/2007 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển  địa phương do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập