List/Grid

Tag Archives: hoạt động của Phòng Y tế Quận – Huyện

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009

Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND TP Hồ Chí Minh. Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận – Huyện