List/Grid

Tag Archives: hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan

Nghị định của Chính phủ số 79/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 79/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 79/2005/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2005 quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.