List/Grid

Tag Archives: hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Nghị định của Chính phủ số 128/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 128/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 128/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2005 quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.