List/Grid

Tag Archives: hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.