List/Grid

Tag Archives: hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chất lượng hàng hoá

Nghị định của Chính phủ số 126/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 126/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 126/2005/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.