List/Grid

Tag Archives: hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự an toàn xã hội

Nghị định của Chính phủ số 150/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 150/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 150/2005/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2005 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội.