List/Grid

Tag Archives: hình thức vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định của Chính phủ số 14/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 14/2005/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 14/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2005 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.