List/Grid

Tag Archives: hình thức vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại

Nghị định của Chính phủ số 06/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2008/NĐ-CP

Nghị định của Chính phủ số 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại.